DETAILED NOTES ON کارشناسی سیار خودرو

Detailed Notes on کارشناسی سیار خودرو

Detailed Notes on کارشناسی سیار خودرو

Blog Article

تمام عیب های مشخص شده از سوی تست دیاگ و یا ویدیوبروسکوپ در حین رانندگی مورد بررسی و کارشناسی قرار می گیرد.

پس از بازدید خودرو توسط کارشناس خودرو و بررسی کامل قطعات و بخش های مختلف خودرو برگه ای رسمی با مهر کارشناس خودرو و نهاد مربوطه به عنوان سند کارشناسی خودرو تحویل مشتری خواهد گردید.

شیره درختان تشکیل شده از مواد سمی هستند که می‌توانند به راحتی به رنگ خودرو اسیب وارد کنند.

کارشناسی سیار خودرو این روزها تبدیل به حرفه شده اما برای ما کارشناسی خودرو یک فن تخصصی است که سال های سال است در آن تجربه کسب کرده ایم.

در ادامه مقاله کارشناسی خودرو در محل و کارشناسی رنگ و بدنه خودرو لازم به ذکر است که دلایل تعویض قطعات به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.

کارشناسی خودرو آقای تست با بهره‌گیری از ابزار پیشرفته و تکنولوژی روز می‌توانند تقریبا هر ایرادی را در سریع‌ترین زمان ممکن تشخیص دهند.

در این بخش از مقاله ویژگی کارشناس سیار خودرو، لازم به ذکر است که در مرحله کارشناسی وضعیت بدنه که اولین مرحله می باشد، کارشناس خودرو شاسی ها و و اجزایی مانند ستون و سقف ماشین را بررسی می کند چرا که بدنه خودرو ??? ????? ????? از مهم ترین قسمت ها محسوب می شود.

کارشناس سیار خودرو می بایست ویژگی هایی را دارا باشد تا بررسی و کارشناسی را به درستی انجام دهد. این ویژگی ها عبارتند از:

بنابراین هرگز کرج کارشناس را فراموش نکنید. کارشناسی سیار خودرو دارای مراحل گوناگونی می باشد که در ادامه با آن ها آشنا خواهید شد.

زیرا که تشخیص رنگ خودرو را به عهده یک فرد تازه کار بگذارید طبیعتا دچار ضرر و زیان های بسیاری خوهید شد.

کارشناسان خوب با رفتار حرفه ای. من سه بار از خدماتشون استفاده کردم و در نهایت سومین ماشین رو با اطمینان خاطر خریدم.

کارشناسی رنگ و بدنه خودرو : شامل شاسی، ستون ها و تعویض قطعات خودرو میشود؛

همه ی آپشن های موجود یک وسیله نقلیه مورد بررسی قرار می گیرد. وجود امکانات ویژه اتومبیل بر رو قیمت و ارزش آن تاثیر مستقیم می گذارد.

بعد از مراجعه یک گزارش کلی از وضعیت خودرو ( مکانیکی و الکتریکی ) به شما می دهد.

Report this page